Uw winkelwagen is leeg | U bent niet aangemeld - Login

Disclaimer

Algemeen
ItalieKoffie« stelt het op prijs dat u ge´nteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die ItalieKoffie« op het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. ItalieKoffie« is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan ItalieKoffie«, en/of haar leveranciers. Informatie van ItalieKoffie« ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ItalieKoffie« .

Veiligheid
Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. ItalieKoffie« kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Aansprakelijkheid
ItalieKoffie« is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens.

E-mail 
Bij een e-mail bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Het bekend maken, kopieren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als u het bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het direct te vernietigen en de afzender te informeren. Twijfelt u onder de juistheid of volledigheid van het bericht? Neem dan contact op met de afzender.

Voorwaarden
Zie voor onze voorwaarden van levering, onze Leveringsvoorwaarden.